• <strike id="czcn4"><listing id="czcn4"></listing></strike>

  <th id="czcn4"><pre id="czcn4"><sup id="czcn4"></sup></pre></th>

   <rp id="czcn4"><object id="czcn4"><input id="czcn4"></input></object></rp>
  1. <nav id="czcn4"><center id="czcn4"></center></nav><rp id="czcn4"></rp>

   <rp id="czcn4"><object id="czcn4"><blockquote id="czcn4"></blockquote></object></rp>
  2. 百家姓

   朝代:宋朝|
   百家姓簡介
   百家姓》,是一篇關于中文姓氏的文章。按文獻記載,成文于北宋初。原收集姓氏411個,后增補到568個,其中單姓444個,復姓124個。 《百家姓》采用四言體例,對姓氏進行了排列,而且句句押韻,雖然它的內容沒有文理,但對于中國姓氏文化的傳承、中國文字的認識等方面都起了巨大作用,這也是能夠流傳千百年的一個重要因素。 《百家姓》與《三字經》、《千字文》并稱“三百千”,是中國古代幼兒的啟蒙讀物?!摆w錢孫李”成為《百家姓》前四姓是因為百家姓形成于宋朝的吳越地區,故而宋朝皇帝的趙氏、吳越國國王錢俶、正妃孫氏以及南唐國主李氏成為百家姓前四位。
   • Zhào Qián Sūn Lǐ
   • Zhōu Wú Zhèng Wáng
   • 趙 錢 孫 李
   • 周 吳 鄭 王
   • Féng Chén Chǔ Wèi
   • Jiǎng Shěn Hán Yáng
   • 馮 陳 褚 衛
   • 蔣 沈 韓 楊
   • Zhū Qin Yoú Xǔ
   • Hé Lǚ Shi Zhāng
   • 朱 秦 尤 許
   • 何 呂 施 張
   • Kǒng Cáo Yán Huà
   • Jīn Wèi Táo Jiāng
   • 孔 曹 嚴 華
   • 金 魏 陶 姜
   • Qī Xiè Zōu Yù
   • Bǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng
   • 戚 謝 鄒 喻
   • 柏 水 竇 章
   • Yún Sū Pān Gě
   • Xī Fàn Péng Láng
   • 云 蘇 潘 葛
   • 奚 范 彭 郎
   • Lǔ Wéi Chāng Mǎ
   • Miáo Fèng Huā Fāng
   • 魯 韋 昌 馬
   • 苗 鳳 花 方
   • Yú Rén Yuán Liǔ
   • Fēng Bào Shǐ Táng
   • 俞 任 袁 柳
   • 酆 鮑 史 唐
   • Fèi(Bì) Lián Cén Xuē
   • Léi Hè Ní Tāng
   • 費 廉 岑 薛
   • 雷 賀 倪 湯
   • Téng Yīn Luó Bì
   • Hǎo Wū ān Cháng
   • 滕 殷 羅 畢
   • 郝 鄔 安 常
   • Lè(Yuè) Yú Shí Fù
   • Pí Biàn Qí Kāng
   • 樂 于 時 傅
   • 皮 卞 齊 康
   • Wǔ Yú Yuán Bǔ
   • Gù Mèng Píng Huáng
   • 伍 余 元 卜
   • 顧 孟 平 黃
   • Hé Mù Xiāo Yǐn
   • Yáo Shào Zhàn Wāng
   • 和 穆 蕭 尹
   • 姚 邵 湛 汪
   • Qí Máo Yǔ Dí
   • Mǐ Bèi Míng Zāng
   • 祁 毛 禹 狄
   • 米 貝 明 臧
   • Jì Fú Chéng Dài
   • Tán Sòng Máo Páng
   • 計 伏 成 戴
   • 談 宋 茅 龐
   • Xióng Jǐ Shū Qū
   • Xiàng Zhù Dǒng Liáng
   • 熊 紀 舒 屈
   • 項 祝 董 梁
   • Dù Ruǎn Lán Mǐn
   • Xí Jì Má Qiáng
   • 杜 阮 藍 閔
   • 席 季 麻 強
   • Jiǎ Lù Lóu Wēi
   • Jiāng Tóng Yán Guō
   • 賈 路 婁 危
   • 江 童 顏 郭
   • Méi Shèng Lín Diāo
   • Zhōng Xú Qiū Luò
   • 梅 盛 林 刁
   • 鐘 徐 邱 駱
   • Gāo Xià Cài Tián
   • Fán Hú Líng Huò
   • 高 夏 蔡 田
   • 樊 胡 凌 霍
   • Yú Wàn Zhī Kē
   • Zǎn Guǎn Lú Mò
   • 虞 萬 支 柯
   • 昝 管 盧 莫
   • Jīng Fáng Qiú Miào
   • Gān Xiè Yīng Zōng
   • 經 房 裘 繆
   • 干 解 應 宗
   • Dīng Xuān Féi Dèng
   • Yù Shàn Háng Hóng
   • 丁 宣 賁 鄧
   • 郁 單 杭 洪
   • Bāo Zhū Zuǒ Shí
   • Cuī Jí Niǔ Gōng
   • 包 諸 左 石
   • 崔 吉 鈕 龔
   • Chéng Jī Xíng Huá
   • Péi Lù Róng Wēng
   • 程 嵇 邢 滑
   • 裴 陸 榮 翁
   • Xún Yáng Yū Huì
   • Zhēn Qū Jiā Fēng
   • 荀 羊 於 惠
   • 甄 曲 家 封
   • Ruì Yì Chǔ Jìn
   • Jí Bǐng Mí Sōng
   • 芮 羿 儲 靳
   • 汲 邴 糜 松
   • Jǐng Duàn Fù Wū
   • Wū Jiāo Bā Gōng
   • 井 段 富 巫
   • 烏 焦 巴 弓
   • Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ
   • Chē Hóu Fú Péng
   • 牧 隗 山 谷
   • 車 侯 宓 蓬
   • Quán Xī Bān Yǎng
   • Qiū Zhòng Yī Gōng
   • 全 郗 班 仰
   • 秋 仲 伊 宮
   • Nìng Qiú Luán Bào
   • Gān Tǒu Lì Róng
   • 寧 仇 欒 暴
   • 甘 鈄 厲 戎
   • Zǔ Wǔ Fú Liú
   • Jǐng Zhān Shù Lóng
   • 祖 武 符 劉
   • 景 詹 束 龍
   • Yè Xìng Sī Sháo
   • Gào Lí Jì Bó
   • 葉 幸 司 韶
   • 郜 黎 薊 薄
   • Yìn Sù Bái Huái
   • Pú Tái Cóng è
   • 印 宿 白 懷
   • 蒲 邰 從 鄂
   • Suǒ Xián Jí Lài
   • Zhuó Lìn Tù Méng
   • 索 咸 籍 賴
   • 卓 藺 屠 蒙
   • Chí Qiáo Yīn Yù
   • Xū Nài Cāng Shuāng
   • 池 喬 陰 郁
   • 胥 能 蒼 雙
   • Wén Shēn Dǎng Zhái
   • Tán Gòng Láo Páng
   • 聞 莘 黨 翟
   • 譚 貢 勞 逄
   • Jī Shēn Fú Dǔ
   • Rǎn Zǎi Lì Yōng
   • 姬 申 扶 堵
   • 冉 宰 酈 雍
   • Xì Qú Sāng Guì
   • Pú Niú Shòu Tōng
   • 卻 璩 桑 桂
   • 濮 牛 壽 通
   • Biān Hù Yān Jì
   • Jiá Pǔ Shàng Nóng
   • 邊 扈 燕 冀
   • 郟 浦 尚 農
   • Wēn Bié Zhuāng Yàn
   • Chái Qú Yán Chōng
   • 溫 別 莊 晏
   • 柴 瞿 閻 充
   • Mù Lián Rú Xí
   • Huàn ài Yú Róng
   • 慕 連 茹 習
   • 宦 艾 魚 容
   • Xiàng Gǔ Yì Shèn
   • Gē Liào Yǔ Zhōng
   • 向 古 易 慎
   • 戈 廖 庾 終
   • Jì Jū Héng Bù
   • Dū Gěng Mǎn Hóng
   • 暨 居 衡 步
   • 都 耿 滿 弘
   • Kuāng Guó Wén Kòu
   • Guǎng Lù Quē Dōng
   • 匡 國 文 寇
   • 廣 祿 闕 東
   • ōu Shū Wò Lì
   • Yù Yuè Kuí Lóng
   • 歐 殳 沃 利
   • 蔚 越 夔 隆
   • Shī Gǒng Shè Niè
   • Cháo Gōu áo Róng
   • 師 鞏 厙 聶
   • 晁 勾 敖 融
   • Lěng Zī Xīn Kàn
   • Nā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng
   • 冷 訾 辛 闞
   • 那 簡 饒 空
   • Zēng Wú Shā Niè
   • Yǎng Jū Xū Féng
   • 曾 毋 沙 乜
   • 養 鞠 須 豐
   • Cháo Guān Kuǎi Xiāng
   • Zhā Hòu Jīng Hóng
   • 巢 關 蒯 相
   • 查 后 荊 紅
   • Yóu Zhú Quán Lù
   • Gě(Gài) Yì Huán Gōng
   • 游 竺 權 逯
   • 蓋 益 桓 公
   • Mòqí Sīmǎ
   • Shàngguān ōuyáng
   • 萬俟 司馬
   • 上官 歐陽
   • Xiàhóu Zhūgě
   • Wénrén Dōngfāng
   • 夏侯 諸葛
   • 聞人 東方
   • Hèlián Huángfǔ
   • Yùchí Gōngyáng
   • 赫連 皇甫
   • 尉遲 公羊
   • Tántái Gōngyě
   • Zōngzhèng Púyáng
   • 澹臺 公冶
   • 宗政 濮陽
   • Chúnyú Chányú
   • Tàishū Shēntú
   • 淳于 單于
   • 太叔 申屠
   • Gōngsūn Zhòngsūn
   • Xuānyuán Línghú
   • 公孫 仲孫
   • 軒轅 令狐
   • Zhōnglí Yǔwén
   • Zhǎngsūn Mùróng
   • 鐘離 宇文
   • 長孫 慕容
   • Xiānyú Lǘqiū
   • Sītú Sīkōng
   • 鮮于 閭丘
   • 司徒 司空
   • Qíguān Sīkòu
   • Zhǎng Dū Zǐchē
   • 丌官 司寇
   • 仉 督 子車
   • Zhuānsūn Duānmù
   • Wūmǎ Gōngxī
   • 顓孫 端木
   • 巫馬 公西
   • Qīdiāo Yuèzhèng
   • Rǎng sì Gōngliáng
   • 漆雕 樂正
   • 壤駟 公良
   • Tuòbá Jāgǔ
   • Zǎifǔ Gǔliáng
   • 拓跋 夾谷
   • 宰父 谷梁
   • Jìn Chǔ Yán Fǎ
   • Rú Yān Tú Qīn
   • 晉 楚 閆 法
   • 汝 鄢 涂 欽
   • Duàngān Bǎilǐ
   • Dōngguō Nánmén
   • 段干 百里
   • 東郭 南門
   • Hūyán Guī Hǎi
   • Yángshé Wēishēng
   • 呼延 歸 海
   • 羊舌 微生
   • Yuè Shuài Gōu Kòng
   • Kuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín
   • 岳 帥 緱 亢
   • 況 郈 有 琴
   • Liángqiū Zuǒqiū
   • Dōngmén Xīmén
   • 梁丘 左丘
   • 東門 西門
   • Shāng Móu Shé Nài(Mǐ)
   • Bó Shǎng Nángōng
   • 商 牟 佘 佴
   • 伯 賞 南宮
   • Mò Hǎ Qiáo Dá
   • Nián ài Yáng Tóng
   • 墨 哈 譙 笪
   • 年 愛 陽 佟
   • Dìwǔ Yán Fú
   • 《Bǎi Jiā Xìng》Zhōng
   • 第五 言 福
   • 《百家姓》終
   手机斗牛棋牌